Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van de activiteiten zijn geheel voor eigen risico.
De organisatie van OktoberBest kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade.

Toegang

Toegang is alleen mogelijk met een geldige entreekaart.
Gekochte kaartjes worden door de organisatie niet
teruggenomen. De min. leeftijd op vrijdag en zaterdag is 16 jaar.
Op zondag mag iedereen binnen, personen onder de 16 jaar moeten onder begeleiding zijn van een volwassene.
Zorg ervoor dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft.
Bezoekers tot en met 21 jaar dienen zich altijd te legitimeren. Zonder geldig
legitimatiebewijs krijgt u geen toegang tot het evenement.
Het is ten strengste verboden om gevaarlijke materialen,
zoals wapens, stokken, messen of andere zaken waarmee een ander letsel kan
worden toegebracht, bij te hebben.
Indien u medewerking aan een onderzoek aan kleding en/of
tassen weigert, dient u het evenemententerrein te verlaten.
De organisatie en het beveiligingspersoneel hebben het recht
om wapens en/of andere verboden voorwerpen over te dragen aan de politie.
Bij constatering van onrechtmatigheden (zoals valse kaartjes
of fraude met legitimatie) wordt aangifte bij de politie gedaan.

Geld

Bij zowel de kassa als de muntenkassa is het mogelijk met pin te betalen.
De dichtstbijzijnde pinautomaat is gevestigd bij winkelcentrum de Boterhoek.

Consumpties / Alcohol

In de feesttent wordt geen alcoholhoudende drank geschonken
aan jongeren onder de 18 jaar. Ben je tussen de 18 en de 21 jaar, dan krijg
je een polsbandje om aan te tonen dat je 18+ bent!
Het is niet toegestaan om alcoholhoudende drank te kopen
voor jongeren onder de 18 jaar of om alcoholhoudende drank aan hen door te
geven.
Het beveiligingspersoneel ziet toe op de naleving van de
regels voor het gebruik van alcohol.
Het is niet toegestaan om eigen drank- en/of etenswaren het
evenemententerrein mee op te nemen.
Bekers en etenswaren mogen niet worden meegenomen buiten het
evenemententerrein.

Roken en drugs

Het is in de tent niet toegestaan te roken. Roken is alleen
toegestaan buiten op het terrein.
Op en rondom het evenemententerrein is de Nederlandse
wetgeving ten aanzien van het gebruik en de handel in drugs van toepassing.
Het is ten strengste verboden om op en rondom het
evenemententerrein drugs te gebruiken, te bezitten of te verhandelen.

OVERTREDERS VAN DE HUISREGELS LOPEN HET RISICO VAN HET
EVENEMENTENTERREIN TE WORDEN VERWIJDERD